Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
 

Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO)

Jabatan Perdana Menteri

Utusan Melayu (Malaysia) Berhad

Arkib Negara Malaysia

CD-ROM Almanak Malaysia 1998/1999 terbitan Netspace Learning Sdn. Bhd.

CD-ROM Mahathir: CEO Malaysia terbitan Institut Strategi dan Kepimpinan Asia (ASLI)
dan Cosmopoint Sdn. Bhd.

Buku Malaysia Kita terbitan Institut Tadbiran Awam Malaysia (INTAN)

Majalah MASSA terbitan Utusan Melayu Malaysia Berhad